Projednávání Strategie udržitelného rozvoje města Kladna (SUR) a Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP) je připravené od 6. do 20. dubna. „Nyní jsme ve fázi, kdy již navržené dokumenty chceme představit veřejnosti a velice přivítáme, když se s nimi lidé seznámí a prostřednictvím webových formulářů nebo komunikace s našimi koordinátory nám k SUR i SECAP pošlou své návrhy na doplnění, postřehy či další priority,“ potvrdil radní pro rozvoj města Ondřej Rys. 

Zastřešující Strategie udržitelného rozvoje města Kladna obsahuje podrobný rozbor jednotlivých oblastí života ve městě – dopravy, životního prostředí, školství, sociálních služeb, podnikání, rozvoje informačních technologií a stanovuje vize jejich budoucího směřování. „Zabývá se například eliminací dopravní zátěže města, potřebnými změnami v odpadovém hospodářství, potřebou přeměny nevyužitých někdejších průmyslových areálů či zkvalitněním vzdělávání ve školách zřizovaných městem,“ doplnila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.  Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima obsahuje návrhy rozvoje v oblasti energetiky, klimatu, elektromobility a souvisejících priorit.

Do veřejného projednávání budou moci zájemci vstoupit z titulní stránky webu mestokladno.cz přes banner „VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ STRATEGIÍ MĚSTA“. S lepší orientací v dokumentech SUR a SECAP pomůže videoprezentace. Během několika minut objasňují východiska zpracování, strukturu dokumentů, jednotlivé důležité části a další důležité informace.

„Rozhodli jsme se nabídnout dva konzultační dny, které se uskuteční přes odkaz na webových stránkách. Kdo se che na cokoli zeptat nebo touto formou vznést námět či návrhy, se může do debaty zapojit. Stačí v danou dobu kliknout na příslušný odkaz na webu města,“ pozval zájemce Ondřej Rys. Konzultace jsou připravené 8. a 14. dubna vždy od 16 do 18 hodin.