… dle aktuálního stavu i pročištění příkopů,“ doplnil Buček. Silničáři rovněž obnoví vodorovné dopravní značení, vyměnění a doplnění vnější svodidla. Pracovat se bude rovněž na jižních větvích EXITu 32 Nové Strašecí v celkové délce 300 metrů.

Za stavbu zaplatí ŘSD 52,3 milionu korun. Stavba by měla být hotová do 35 dnů. Asfaltové souvrství bude v celé délce odfrézováno na hloubku 120 mm. Po očištění odfrézovaného povrchu budou identifikovány trhliny, nespojitosti zůstatkových vrstev či malé zbytkové mocnosti AC.

„Na dvou mostech opravovaného úseku dojde jen k výměně obrusné vrstvy odfrézováním 40 mm stávající vozovky. Po dokončení pokládky nových konstrukčních vrstev tak vznikne jeden souvislý celek dálnice s kvalitním povrchem. V celé délce rovněž opravíme nezpevněnou krajnici jejím seříznutím a doplněním asfaltovým recyklátem. Do krajnice poté osadíme nová svodidla a po 50 metrech také nové směrové sloupky,“popisuje stavbu Martin Buček.

Pro urychlení výstavby ŘSD kompletně uzavře levý jízdní pás. Provoz na dálnici D6 bude podél uzavřeného levého jízdního pásu veden v pravém jízdním pásu v režimu 1+1, tedy 1 jízdní pruh pro každý ze směrů jízdy. V souvislosti s opravou bude uzavřena odpočívka Stochov „ČSPH Shell“ v km 26,500 ve směru na Prahu a dále levostranná větve MÚK Exit 32 N. Strašecí (výjezd směr Nové Strašecí a nájezd směr Praha). Za uzavřené větve MÚK bude doprava vedena po značených objízdných trasách.