Příkladem školy, kde byli řemeslníci o prázdninách velmi aktivní, je švermovská MŠ Pod Kuklíkem. Její tři pavilony musely projít kompletní obnovou asi za 60 milionů korun, protože byly již v neutěšeném technickém i hygienickém stavu. V mateřské škole praskaly podlahy i stropy, nefungovala vzduchotechnika v kuchyni. „Energeticky i staticky nevyhovující montované dřevostavby byly strženy i s vybouráním základových desek a nahradily je kvalitní zateplené zděné objekty s novou střechou. Pavilony budou splňovat nároky na energetickou efektivitu. Děti budou mít příjemnější, světlejší prostředí a město zároveň ušetří provozní náklady na vytápění,“ informoval vedoucí Odboru školství kladenského magistrátu Petr Smetana. Podle něj bude navíc možné v budoucnu ke zděným přízemím dodělat nástavby, které zvýší kapacitu budovy.  

Město řeší také sanaci vlhkého zdiva v šatnách, jídelně, prádelně, sušárně a skladu mateřské školy na Rosenbaumově náměstí, která vyjde na 2,5 milionu korun. Injektáž a sanační omítky budou hotovy do poloviny října.

Co se týče celkové kapacity mateřských škol, zde město Kladno problémy s nedostačující kapacitou nemá. Do mateřských škol se v Kladně podařilo umístit všechny děti, které mají nárok, tedy děti, které dosáhly do konce srpna věku tří let. Zásluhu na tom podle Venduly Hrabětové z oddělení školství kladenského magistrátu má určitě i to, že se vrátil běžný provoz do MŠ ve Vrchlického ulici. Kapacita školky je 72 míst, děti jsou zde rozděleny do třech tříd, kde se o ně stará šest kvalifikovaných pedagogů. „Náročnější je to s umístěním do konkrétní vybrané školky, kde může dojít k převisu i u tříletých dětí. Ale snažíme se rodičům nabídnout školku jinou,“ vysvětlila Vendula Hrabětová.

Co se týče letních rekonstrukcí základních škol, velké změny nastaly zejména v kročehlavské základce v Norské ulici. Zde práce probíhají již třetím rokem, koncem září už by však mělo být kompletně hotovo. Řemeslníci za provozu školy postupně  zateplují vnější pláště všech šesti pavilonů včetně jejich střech. Kromě toho se opravy dočkal také spojovací „ředitelský“ pavilon, ten se nově může pyšnit plastovými okny a novými vyzdívkami se zateplením. „Cílem této velké investice je zlepšit podmínky pro práci žáků a snížit energetickou náročnost budov. Součástí je proto také zavedení regulace otopných soustav a energetického managementu, který zajistí efektivitu vytápění, a vybudování řízeného větrání učeben s využitím rekuperačních jednotek. Systém, jednoduše řečeno, odvede ven vydýchaný vzduch a čerstvý vzduch přivedený z venku ohřeje pomocí odpadního vzduchu na požadovanou teplotu. Tím se vyhneme tepelným ztrátám, ke kterým dochází při klasickém větrání učeben pouze otevíráním oken,“ uvedl Petr Smetana.

To na žáky z 8. a 9. třídy ze ZŠ Montessori v Pařížské ulici čekal zase nový nábytek a spotřebiče za téměř 700 tisíc korun. „Před šesti lety nechalo Kladno upravit první polovinu budovy, kterou dříve využívalo vrapické učiliště, aby znovu začala sloužit školákům z 8. a 9. třídy ZŠ Montessori Pařížská. Loni pak město začalo s úpravami druhé poloviny objektu, resp. prostor bývalé školní kuchyně, jídelny a také dílen, a vybudovalo další nové učebny. Náklady činily přes 7 milionu korun. V letošním roce vybavilo zrekonstruované prostory novým nábytkem a spotřebiči,“ shrnul celou proměnu mluvčí kladenské radnice Vít Heral.

A jaké jsou plány do budoucnosti? Stavět by se mělo třeba v objektu švermovské ZŠ v Jiráskově ulici. Zde je plánována přístavba, která přinese navýšení poštu toalet. Tenhle záměr je však zatím jen v projektové fázi. „Stavět by se mělo v příštím roce, pokud to městský rozpočet dovolí,“ uvedl mluvčí Heral.

Kromě zmiňovaných rekonstrukcí město dbá také na zvyšování bezpečí školáků a postupně se rozšiřuje zabezpečení školských objektů proti nejrůznějším typům hrozeb. „Bezpečnostní audity a projektovou dokumentaci zabezpečení má město zpracovány již pro všechny školy a školky, z toho v 28 objektech je již zajištění funkční. Letos bude do konce září hotovo zabezpečení vstupu do areálu MŠ Pod Kuklíkem ve Švermově,“ uzavřel Heral.