Primárně byly samozřejmě přijímány děti z Kladna, a to od tří let do šesti let věku. „Volná kapacita kladenských MŠ byla dostatečná pro umístění všech kladenských předškoláků, čtyřletých a tříletých dětí, včetně dětí z obcí, které mají s městem uzavřenu smlouvu, jako jsou Libochovičky, Zájezd, Pletený Újezd a Makotřasy,“ doplnila mluvčí.

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády reagujícím na šíření koronaviru zasílali rodiče přihlášky do mateřských škol opět datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, případně i jinak,“ řekla mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková. 

U dvouletých dětí, nebo těch, které dovrší tří let během podzimu, bylo rozhodnuto na základě kapacit jednotlivých zařízení. Vyhláška o předškolním vzdělávání totiž již od loňského školního roku vyžaduje snížení počtu o dvě místa ve třídách za každé dítě mladší tří let. I přesto se podařilo umístit 30 dvouletých dětí a 58 dvouletých dětí narozených v září a říjnu 2018. 

Naopak 85 kladenských dvouletých a 31 mimokladenských dětí, dále pak 13 starších dětí, které absolvovaly zápis pouze ve vybrané MŠ a nemají zájem o umístění do jiné školky s volnější kapacitou, zůstalo nezapsáno. 

Na září letošního roku Kladno připravovalo otevření nové školky ve Vrchlického ulici 2338 s kapacitou 72 nových míst, což by umožnilo zapsat v mateřských školách většinu dvouletých dětí, snížit počty dětí ve třídách a bez problému zapisovat děti i v průběhu školního roku. „Přestavbu objektu však zásadně prodloužil požár, který v budově propukl 26. listopadu večer. Jeho příčinou bylo proudové přetížení během rekonstrukčních prací způsobené neodbornou manipulací. Vícenáklady na odstranění škod by měly být hrazeny z pojištění dodavatelské stavební firmy,“ vysvětlila  Růžková. První děti školka bude moci přivítat nejspíš až v září 2022.