Dar nemocnici umožnil nakoupit přístroj umožňující vyšší okysličení krve, prstové pulzní oxymetry a pomůcky k dechové rehabilitaci při postižení plic po prodělaném onemocnění Covid-19. „Přístroje budou na interním oddělení sloužit pacientům nejen v akutní fázi tohoto onemocnění. Jsou určeny i pro následnou péči, pokud se jejich stav z nějakého důvodu znovu zhorší,“ popsal využití primář interního oddělení Ivo Podpěra. Jako zásadní označil zařízení pro neinvazivní dechovou podporu: „Tento přístroj umožňuje vyhnout se v některých případech intubaci s následnou mechanickou ventilací, což následně výrazně zvyšuje šanci na přežití, zkracuje dobu pobytu pacienta na jednotce intenzivní péče a ulehčuje zdravotníkům velmi náročnou práci,“ dodal primář. 

 Zakoupená jednotka HFNO – High Flow kyslíkové terapie je poměrně nový a ne příliš rozšířený způsob léčby. Upravuje kyslík odebíraný ze sítě nemocnice, desinfikuje ho, reguluje a přivádí pacientovi vysoké toky zvlhčeného vzduchu smíšeného s kyslíkem. Současně umožňuje podávat léky formou řízeného dávkování přímo do vdechované směsi plynů. Používá se pro poskytování dýchací podpory dospělým pacientům s akutním respiračním selháním. 

„V nastalé situaci jsme se rozhodli pomoci v boji proti koronavirové nákaze a podpořit právě jedno z místních zdravotnických zařízení. Peníze na náš dar z poloviny vybral Charitativní fondu zaměstnanců ESA a druhou polovinou přispěla naše společnost ESA logistika. Tímto způsobem pomáháme financovat množství dalších projektů a společně s našimi zaměstnanci spolurozhodujeme o směrování naší pomoci,“ uvedl Managing Director společnosti ESA logistika Marek Cvačka a dodal: „V případě podpory kladenské nemocnice bylo rozhodnutí rychlé a jednoznačné. Od začátku jsme dle doporučení primáře interního oddělení věděli, na jaké přístroje budou peníze využity, a že pomohou zachraňovat nejen nemocné s covidem-19.“