„Některá hřiště je prakticky nemožné uzavřít. Proto jsme se rozhodli pro toto řešení,“ potvrdila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková. Návštěvníci městských zařízení, včetně areálů spravovaných SAMK si přečtou upozornění, že vláda důrazně doporučuje provozovatelům dětských hřišť tato uzavřít. 

Rozhodnutí města platí od začátku března, kdy platí zákaz rekreace a trávení volného času mimo katastr obce s trvalým či stálým bydlištěm.