Od začátku říkáme, že město má platit svou hromadnou dopravu a kraj je ze zákona povinen hradit meziměstskou. Nátlakovou metodou si kraj arogantně vynucoval platby za něco, co má platit sám, a pak jednostranně a diskriminačně omezil Kladnu autobusové linky. Pan krajský radní Petr Borecký (STAN), hejtmanka Petra Pecková (STAN) i jejich komunální pohunci měli dokonce tu drzost, že nás mediálně napadali za to, že si vůbec dovolujeme hájit práva města a jeho občanů u soudu. Proto jim přeji příjemnou četbu tohoto, dle našeho názoru, průlomového rozsudku, který rozcupoval všechny jejich mylné a diskriminační představy a právní názory, včetně předchozího nezákonného rozhodnutí krajského soudu, jako soudu I. instance,“ prohlásil kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Nejvyšší správní soud v rozsudku připomněl, že město Kladno jako samosprávný celek reprezentuje zájmy svých občanů a hájí své ústavně zaručené právo. „Žalovaný (Středočeský kraj) skutečně zasáhl do práv stěžovatele (Statutárního města Kladna), a to v prvé řadě do práva na samosprávu v podobě autonomního nakládání s finančními prostředky alokovanými v obecním rozpočtu, neboť si vynucoval, aby stěžovatel hradil výdaje, které mají být v souladu se zákonem vynakládány z rozpočtu kraje,“ stojí například v rozsudku.

Podle primátora Volfa je nyní nejdůležitější, aby kraj po seznámení s rozsudkem neprodleně vrátil dopravní obslužnost zejména mezi Kladnem a Prahou do stavu, v jakém byla před 1. zářím 2022, tedy před jejím nezákonným omezením. „Od té doby je obslužnost zajišťovaná krajem zcela nedostatečná a nachází se v tristním stavu. Kraj by si měl konečně tento stav uvědomit, s ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu za něj přijmout odpovědnost, zjednat nápravu a současně započít řešit věci veřejné v souladu s právními předpisy, čemuž tak dosud není.“

Stručná historie sporu

Spor kraje s městem se naplno rozhořel poté, co Kladno pod nátlakem odmítlo přistoupit na tzv. Standardy dopravní obslužnosti (SDO), které jsou dle názoru města Kladna špatně nastavené a z mnoha aspektů v zásadě nepřijatelné. „Trestem“ pro Kladno bylo vyjmutí MHD Kladno z tarifní integrace Pražské integrované dopravy a jednostranné omezení autobusových linek 1. září na samém začátku loňského školního roku. Kladno bylo v důsledku nuceno posílit klíčové linky MHD a potýkat se stížnostmi nespokojených cestujících v přeplněných autobusech zejména při cestách mezi Kladnem a Prahou.

Městu Kladno nezbylo než se bránit soudní cestou a domáhat se navrácení stavu dopravy takovým způsobem, který bude odpovídat minimálnímu rozsahu dopravní obslužnosti existujícímu před 1. zářím 2022, zjednodušeně řečeno, aby byly navráceny odejmuté spoje. Město Kladno bylo a je přesvědčeno, že jeho postup je správný, hospodárný k rozpočtu města a v konečném důsledku povede k vyřešení celé záležitosti takovým způsobem, který přiměje Středočeský kraj, aby dodržoval právní úpravu a plnil řádně ty povinnosti, které mu ukládá zákon. Jen za rok 2022 město Kladno nevynaložilo na výdajích částku nejméně 11 milionů korun, které by v případě vynuceného přijetí SDO muselo hradit za dopravní obslužnost a k jejímuž zajištění je přitom ze zákona povinen právě Středočeský kraj.

Zcela legitimním a zodpovědným je rozhodnutí vedení města Kladna nechat se ve sporu se Středočeským krajem zastupovat renomovanou advokátní kanceláří Weinhold Legal, protože jde o složitou problematiku a v dlouhodobém horizontu také o desítky a desítky milionů korun. Ohledně zavedení Standardů dopravní obslužnosti dosud nedošlo k dohodě ani v případě druhého středočeského statutárního města Mladé Boleslavi.