„Ročně provedou lékaři v gynekologických ambulancích pomocí ultrazvuku přibližně tři tisíce vyšetření, při kterých se hodnotí, jak dítě prospívá a zda se vyvíjí tak, jak by mělo. Kromě zjištění základních informací jako jsou velikost miminka, uložení placenty, zobrazení orgánů a páteře se jím odhalují také vrozené vývojové vady. Jejich včasná diagnostika pomáhá k efektivnějšímu řešení těchto postižení,“ říká lékařka Gynekologicko-porodnického oddělení kladenské nemocnice Jana Capková. Za hlavní výhody nového ultrazvuku považuje především jeho rychlost a přesnost.

Díky novému přístroji dále stoupla také kvalita vyšetření zaměřených na onemocnění ženských pohlavních orgánů u netěhotných žen. „Počet těchto gynekologických ultrazvuků se v naší ambulanci pohybuje kolem dvanácti set ročně,“ vyčíslil Štěpán Urbánek, primář kladenského Gynekologicko-porodnického oddělení.

Pokud mají rodiče zájem odnést si domů kouzelnou památku v podobě fotografií a několikaminutového videa jejich očekávaného děťátka, mohou se k provedení 3D ultrazvuku objednat a trojrozměrné zobrazení si zaplatit. „Nejvhodnější doba k provedení 3D ultrazvuku je kolem 27. týdne těhotenství. Záznam dokážeme rodičům nahrát buď na přinesený flash disk nebo jim může být zaslán elektronicky na jejich e-mailovou adresu. Pro rodiče je tento ultrazvuk nezapomenutelným zážitkem. Vidí, jak se jejich miminko usmívá, šklebí, cucá si palec nebo na ně vyplázne jazyk, a to vše v přímém přenosu ještě v bříšku. Toto zobrazení není hrazeno ze zdravotního pojištění, není diagnostickým vyšetřením a nenahrazuje pravidelná screeningová vyšetření. Ženy na něj nepotřebují žádanku od ošetřujícího lékaře, ale musí se na něj předem objednat,“ přiblížila porodní asistentka Markéta Holečková, která v kladenské nemocnici komerční ultrazvuk provádí.