Problematika nepřizpůsobivých a bezdomovectví trápí většinu obcí. Každá má občany, kteří nerespektují sociální či kulturní pravidla. Na druhou stranu zákon nepamatuje na potřebu regulace určitého stylu jednání, chování nebo způsobu života. Zjednodušeně řečeno vláda neposkytuje městům žádné efektivní možnosti, jak si na svém území zjednat pořádek a udržovat ho. Posledním účinným nástrojem se tedy stala Lavičková vyhláška, která dala strážníkům Městské policie Kladno možnost vymáhat slušné chování hodné civilizované společnosti. 

V první řadě je nutné podotknout, že vyhláška by zcela postrádala smysl, pokud by nedošlo k celkové reorganizaci městské policie. Strážníci v minulosti rezignovali na to, být službou pro občany, a stali se z nich v podstatě jen výběrčí pokut za špatné parkování. Bylo evidentní, že musíme přistoupit k razantní změně. Moniku Horovou proto začátkem roku nahradil ve funkci ředitele Městské policie Kladno bývalý policista Michal Strieborný, nastavili jsme nové podmínky pro strážníky, posílili jsme jejich počet a hlavně jim nabídli i kvalitní a profesionální zázemí,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf.

Strážníci nyní mohou ve dne v noci řešit nepřizpůsobivé chování, jakými jsou především popíjení alkoholu na veřejných prostranství a s tím spojené jevy. Jejich arogance a pohrdání jakoukoliv sociální normou vyústilo až do takových extrémů, jako je močení opilé bezdomovkyně na střechu zaparkovaného vozidla za bujarého povzbuzování ostatních opilých bezdomovců bez ohledu na přítomnost malých dětí. Slušní občané města Kladna pak volali po kontrolách, po ukládání sankcí, po tom, aby mohli ve slušnosti žít společenský a kulturní život, aniž by se museli bát pokřikujících opilých individuí, volit mezi jednotlivými trasami, zakrývat svým dětem oči a aby nebyli svědky takovéhoto jednání v podstatě nehodného pro lidskou bytost. 

Ze strany veřejnosti byly zasílány upozornění a požadavky na výkon strážníků do míst, kde se tyto osoby zdržují, přespávají, kde bylo značné množství exkrementů, odpadu... Hlídky uložily v souvislosti s touto vyhláškou desítky pokut v řádech desítkách tisíc korun. Je též naprostá pravda, že sankcionované osoby většinou uklidily nepořádek, kvůli kterému byly sankcionováni a též opouštěly veřejná prostranství, kde přespávaly a doslova vytvářely brlohy,“ vysvětlil jednu z výhod lavičkové vyhlášky ředitel MP Kladno Michal Strieborný.  

Bezprostředně po přijetí této vyhlášky chtěli mít občané města Kladna své strážníky takřka všude. Největší problémy byly v ulici Václavské náměstí na Kladně, kde se podařilo značnou část takovéhoto jednání vymýtit. Druhou lokalitou je ulice Vítězná, ČSA. Zde se podařilo většinu nešvarů podchytit, bohužel je zde dle vyjádření Michala Strieborného stále jedna bezdomovkyně, která naprosto ignoruje veškeré sociální, kulturní, hygienické nebo právní normy. Vzhledem k tomu, je zde posílen výkon služby strážníků, hlídky vykonávají obchůzkovou činnost po celé délce těchto ulic a jsou zde dennodenně. 

Poctivou a tvrdou prací se podařilo od přijetí lavičkové vyhlášky alespoň část těchto nepřizpůsobivých a bezdomovců vlastně i tak trochu vychovat. Tyto osoby za tři měsíce platnosti vyhlášky zjistily, že vynucování žádoucího chování není primárně namířeno proti nim jako bytostem, ale proti jejich chování, které překračuje míru tolerance většinové společnosti obyvatel Kladna. Většina těchto osob zjistila, že vykonávat tělesnou potřebu je třeba na toaletách, alkohol na veřejnost nepatří, nepořádek patří do odpadkových košů, spát a přenocovat nelze na lavičkách a okupovat autobusové zastávky je též nevhodné. Valná většina osob během uvedených tří měsíců zjistila, že konečně můžeme vynucovat zachování sociálního smíru a dodržování základních pravidel slušného lidského chování,“ dodal Michal Strieborný.

Kladeňáci zjistili, že bez jejich aktivního zapojení do oznamování a žádostí o výjezdy k těmto incidentům se městská policie neobejde. Proto neváhejte volat na linku 156 vždy, když budete potřebovat asistenci strážníků.