… jeho technický stav. „Propustek je částečně zanesený, jeho pravé čelo téměř zcela zborcené, což vede k nebezpečí utržení pravé krajnice komunikace. Část původního čela je již zřícená,“ popisuje Buček a dodává, že vnitřní stěny klenby nesou stopy po zatékání.

Při rekonstrukci stavaři klenba vyčistí, ve dně zřídí novou železobetonovou deska a místo klenbového bude propustek kruhového profilu. „Propustek bude vybaven novými železobetonovými čely, odlážděným příkopem na vtoku a odlážděným výtokem,“ uzavírá Martin Buček. Osazen bude nový zádržný systém. Náklady na opravu jsou vyčísleny na 3,62 milionu korun.