Pro laické oko je naleziště s názvem Nesuchyně dvě pouze velkou plochou se spoustou zeminy. Pro archeology ale skýtá řadu zajímavých a netušených informací. Podařilo se jim odhalit místo, které bylo sídelní osadou, místem setkávání a obchodu. Lidé se zde scházeli před více než šesti tisíci lety, tedy čtyři tisíce let před naším letopočtem.  „Na ploše vidíte tmavší místa. Zde odkrýváme původní objekty, z nichž vybíráme jednotlivé artefakty, keramiku, kostěné či kovové předměty,“ říká Radek Balý uprostřed jedné z „jam“ uprostřed naleziště. Okolo něj jsou mimo jiné kulové díry a další jasné důkazy po palisádovém opevnění místa. Opevnění ale mělo především oddělovat místo od zbytku krajiny, nemělo fortifikační účel. 

Podívejte se na záběry přímo z archeologického výzkumu, v exkluzivní reportáži Kladenského měsíce:

 

Aktuálně odkrytá plocha, která je dobře vidět ze stávající karlovarské silnice, odhaluje pouze část z původní půlkruhové liniové stavby. Odborníci i za pomoci speciálního měření a snímkování zjišťují, zda šlo o dvě vzájemně propojená sídla nebo o jedno ve tvaru pomyslné osmičky. V ní svůj život realizovala jordanovská kultura, na počátku eneolitu, v období po prvních zemědělcích.  Naleziště je mimořádné tím, že je plně z doby eneolitu a nemísí se jiným obdobím. Dává odborníkům nahlédnout do okamžiku, kde se zde uskutečňovala výměna předmětů nebo se zde realizovaly rituální obřady. 

Archeologické práce u Krupé jsou jedním ze čtyř míst, které si odborníci vytipovali na trase budoucí D6. Do konce výzkumu a vyhodnocení nálezů ještě zbývá hodně času, nicméně už nyní patří objevené sídlo mezi několik málo podobných v Česku. „Je to rozhodně velmi cenný nález,“ potvrzuje vedoucí záchranného výzkumu. A čeho si archeologové nejvíce cení? „Je to zmiňované příkopové ohrazení. Co se týče osídlení samotného, jsou zde i hrobové nálezy, čtyři z nich jsou kostrové,“ uzavírá Radek Balý. Na přesný obsah nejen hrobů, ale i dalších dosud zahalených míst pravěkého sídla si musí nejen on počkat.