Město Kladno mnoho let zastávalo pozici partnera a spolupořadatele Kladenských dvorků. I přes změny v předsednictví ve Spolku byla jednoznačná snaha ze strany Města v zajetých kolejích pokračovat. „Začali jsme dostávat zprávy od provozovatelů občerstvení na Dvorcích, že si paní Jůzová a pan Koníček přilepšují na úkor města a prodejců takzvaně do kapsy. Byť jsme se s něčím obdobným nechtěli nikdy setkat, dnešním dnem už hovoříme o jednoznačně prokázanou a zdokumentovanou realitu. O to více mě překvapují vyjádření paní Líbové na sociálních sítích, že účetnictví Spolku je v pořádku. Přání je evidentně otcem myšlenky,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) a dodává: „Do poslední chvíle jsme se snažili situaci vyřešit, ale setkávali jsme se pouze s nataženou rukou o peníze, nulovou snahou o spolupráci, a dokonce vulgárním jednáním ze strany pana Koníčka vůči mně i zaměstnancům magistrátu.“ 

A kde je tedy zakopaný pes? Třeba u výběru peněz od stánkařů za pozemky – ty jsou sice městské, ale vedení Spolku stánkaře „kasírovalo“ bokem s podmínkou, že pokud mu stánkař nezaplatí, na příštích Dvorcích už nebude. Vynucený poplatek poté, co vše vyšlo na povrch, nazvalo „sponzorským příspěvkem“. To je samo o sobě minimálně neetické. Skutečnost, že k tomuto „sponzoringu“ neexistují žádné sponzorské smlouvy a neprošel účetnictvím, už je ale nezákonné. V současné době probíhá kontrola čerpání dotací, které město Spolku v minulých letech vyplatilo. Už nyní je zjevné, že došlo k porušení dotačních pravidel a pravděpodobně i zákona. 

Po uplynutí veškerých zákonných lhůt hodlá Město i zprávu finančního výboru a závěry provedené kontroly zveřejnit. „Dobře si uvědomuji, že se nacházíme před volbami a mnoho komunálních politiků by si obdobný krok nedovolila ze strachu, aby náhodou nepřišla o voliče, ale jednou spravujeme veřejné peníze a budeme se chovat spravedlivě,“ vysvětluje Milan Volf.

Město Kladno se tedy letos na Kladenských Dvorcích nepodílelo finančně, ani organizačně. Na základě zjištěných skutečností i několika pokusů o nápravu totiž ani nemělo jinou možnost. Nicméně letošnímu ročníku, jak se mnozí snaží veřejnosti vsugerovat, neházelo klacky pod nohy. Z pochopitelných důvodů město Spolku Podprůhon nezapůjčilo své pozemky, ale odsouhlasilo jejich pronájmy napřímo jednotlivým stánkařům s dodatkem, aby už nikomu neplatili žádné „výpalné“. „Na zastupitelstvu mými ústy opravdu zaznělo, že hřiště Bukovka nabídneme Spolku. Jenže zasedání ještě ani neskončilo, a už jsem obdržel zprávy, že dvojice Jůzová-Koníček objíždí stánkaře a vnucuje jim zpětný podpis neexistujících smluv. Tím pochopitelně musel můj příslib vzít ihned za své,“ dodal kladenský primátor.