provede ŘSD o tomto víkendu. Motoristé budou muset od soboty využít objížďku v okolí uzavřeného sjezdu. Na instalaci nového značení ihned navážou samotné stavební práce, které budou jak na samotné vozovce, tak pod ní, ze spodní části mostu.  Nájezd na z D6 na D0 bude opět možné v rámci druhé etapy opravy, tedy od 26. července do 6. srpna, a to prostřednictvím provizorního připojovávacího pruhu,“ doplnil Buček. 

Dopravní omezení spojené s opravou mostních závěr je plánované do soboty 21. srpna,  kdy bude zahájeno jeho odstraňování. Nejpozději v neděli 22.8. 2021 ve 22:00 hod. by již měl být provoz vedený inkriminovaným místem bez jakýchkoliv omezení.