...pokládka nového asfaltového povrchu. Naopak část Ostravské mezi Brněnskou a Plzeňskou včera silničáři zcela dokončili a dnes ho uvedou plně do provozu. 

Kompletní oprava Ostravské a Ústecké v sítenském sídlišti začala v pondělí 21. června. Po ukončení stavebních prací přibude na Sítné 45 parkovacích míst, prjekt navíc odstraňuje stávající problémy s minimální šířkou ulic při parkování. „Zároveň jsou v prostoru kolmých parkovacích stání navrženy stromy, díky kterým by se obě ulice měly stát součástí příjemného městského veřejného prostoru,“ uzavírá Růžková. Kvůli vsakování dešťových vod budou parkovací místa v zatravňovací dlažbě.