Ota Černý se narodil 10. září 1943 na Kladně, po studiu střední odborné hutnické školy absolvoval matematiku a fyziku na pedagogické fakultě. Fyziku následně učil na poldovském učilišti.

Od 70. let se ale věnoval žurnalistice jako sportovní redaktor, po roce 89 se soustředil rovněž na politické události, krátce byl mimo jiné mluvčím ministerstva zdravotnictví.

Stal se prakticky zakladatelem sportovního kanálu České televize, od roku 2013 byl sice v důchodu, nicméně jeho nasazení a touha novinářsky tvořit nijak neutuchala. Naplnil ji mimo jiné knihou o historii kladenského divadla.

Za vše o něm dobře vypovídá životní krédo: „Hlavu vzhůru, furt to jde.“