Ve školním roce 2023/24 bude na univerzitu docházet celkem 315 seniorů. První ročník studia čeká na přihlášené do oborů Češi za hranicemi vlasti s lektorkou Gabrielou Havlůjovou, Naše a světová literatura s Jakubem Zahradníkem, Praha v běhu staletí s Ondřejem Pickem, Staré umění okolo nás s Vladimírem Přibylem a Z Čech až (skoro) na konec světa s Jiřím Emingerem. Do druhého ročníku se pak pustí studenti oborů České a světové malířství se Zdeňkem Kuchyňkou, Dějiny hudby s Karlem Procházkou, Praha v běhu staletí s Ondřejem Pickem a Zajímavosti z okresu Kladno s Irenou Veverkovou. Čtyřiadvacet studentů bude navštěvovat kurzy Jak na chytrý telefon. „Tenhle kurz jsme otevřeli kvůli zájmu seniorů, kteří mají chytrý telefon, příliš se v něm nevyznají, a tak se zacházení s ním chtějí naučit,“ vysvětlila Zdeňka Kučerová, ředitelka Střediska komplexní sociální péče Fontána, jež tyto zmiňované vzdělávací aktivity organizuje.  

Jak bývá pravidlem, také letos byl o studium obrovský zájem. „Každým rokem jsou kapacity studijních oborů velmi rychle naplněny a jinak tomu nebylo ani tentokrát. Je to důkazem toho, že senioři, ať už starší nebo mladší, mají zájem o vzdělávání. Obory jsou vždy vymyšlené tak, aby naše klienty zaujaly, což se, myslím si, daří,“ těší ředitelku, která fungování projektu univerzity hodnotila jen pozitivně. „Univerzita třetího věku už funguje dvacet let a funguje skvěle. Stále rozšiřujeme nabídku oborů, přibývá také počet studentů, zájem o tenhle projekt pořád roste… ale samozřejmě prvotně je naším posláním poskytování pečovatelské služby a terénní služby osobám se sníženou soběstačností,“ připomněla Kučerová. 

Podle ní je hlavním cílem Kladenské univerzity třetího věku to, aby senioři nezůstávali sami doma a vyrazili se vzdělávat a bavit mezi ostatní. „Díky studiu se společensky vyžijí, velmi důležitá jsou také přátelství, která mezi studenty po celý rok vznikají,“ má jasno ředitelka Fontány. Ta na závěr připojila také jedno přání: „Přála bych si, aby se všichni studenti u nás cítili dobře. Nejdůležitější je přeci přátelská atmosféra, kterou se snažíme vytvářet.“