Vedení města zásadně nesouhlasí s krajem vynucovanými „Standardy dopravní obslužnosti“ (SDO), kvůli kterým by Kladno nově muselo doplácet okolo 12 milionů korun ročně na provoz meziměstské hromadné dopravy. „Kraj chce v podstatě platit za něco, co má ze zákona platit sám, a snaží se nadiktovat obcím svou vlastní metodiku s jediným záměrem, aby ušetřil. Teď už to je pouze o diskuzi v právní rovině,“ sdělil kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Město podnikne všechny kroky, aby nedošlo k omezení spojů, čímž Středočeský kraj v případě neuposlechnutí hrozí. „Jednou z variant je, že pokud kraj zruší autobusové linky, zaplatíme si své a budeme se s ním o vynaložené prostředky soudit. Autobusy budou jezdit dál, s kolegy ve vedení města nedopustíme, aby byla Kladeňákům způsobena újma,“ zdůrazňuje Milan Volf.

Celý systém SDO je nejen podle vedení města Kladna a jeho právního zastoupení, ale i dalších obcí, založen na neobjektivních a nesprávných kritériích, nezohledňuje vytíženost spojů a jejich ekonomické výsledky. Některé obce si díky němu polepší, Kladno by naopak čekal skokový nárůst a v dlouhodobém horizontu obrovská zátěž pro městskou pokladnu. A to paradoxně i přes fakt, že obsazenost linek je zde vysoká a výběr prostředků z jízdného je tak oproti jiným obcím mnohem vyšší.

Uznáváme lístky zakoupené například v Praze v našich městských autobusech, za což vynakládáme už nyní 15 milionů korun. A teď bychom měli doplácet dalších 12 milionu kraji. A máme to platit jenom proto, aby kraj získal peníze,“ vysvětluje Milan Volf a dodává: „Krajský radní pro dopravu Petr Borecký (STAN), který standardy neurvale prosazuje a nazývá jediná dvě středočeská statutární města černými pasažéry, je zároveň starostou Úval. A ty by nově měly milion korun ušetřit. Asi je to náhoda, opravdu nerad bych mu křivdil.“

Proti zavedení SDO se obdobně staví i Statutární město Mladá Boleslav a další menší obce. Kladenský primátor navíc upozorňuje, že podpisem vynucované smlouvy k SDO by zavázal Kladno k placení na dlouhou dobu dopředu. „Navrhovanou smlouvu považuji za krajně neseriózní a je postavená tak, že se pod ni podepsat nemohu. Pokud bych to udělal a v budoucnu by se Kladno rozhodlo ji vypovědět, kraj by automaticky mohl odebrat takzvané nadstandardní linky. Je tak de facto nezrušitelná. Všichni budoucí primátoři by museli hradit něco, co nemají,“ uzavřel Volf.

Financování městské dopravy na Kladně

Statutární město Kladno hradí veškerou městskou dopravu z vlastního rozpočtu. Částka ročně dosahuje 110 milionu korun. Dalších 15 milionu korun platí město za podporu systému PID, aby byla pro cestující tato služba co nejkomfortnější. Tedy město Kladno poskytuje a stará se o hromadnou dopravu nejen pro obyvatele Kladna, ale největším počtem ze všech obcí ve Středočeském kraji i pro obyvatele kraje samotného. 

Cestující přijíždějící z Prahy autobusem nebo vlakem se zakoupenou jízdenkou PID tak mohou díky této podpoře bez problému přestoupit na městský autobus či naopak využít kladenskou městskou hromadnou dopravu a přestoupit na PID vlak či autobus. 

Město například ochotně doplácelo i za linky PID mezi Kladnem a Řízením letového provozu v Jenči 750 tisíc korun ročně, které objednávalo v zájmu svých obyvatel pro dopravu do zaměstnání a zpět. 

Přestože je tato skutečnost organizátorům dopravy i kraji známa, nikdy nebyla vzata v potaz.  Naopak je z jejich strany neustále mediálně pranýřováno město Kladno osočováním, že se na financování veřejné dopravy nepodílí.