S Grodenskou oblastí (Běloruská republika) podepsal kraj memorandum o spolupráci v roce 2016. Regiony spolu měly spolupracovat v oblastech jako je například regionální rozvoj, cestovní ruch, vzdělávání, kultura, sport apod. Nicméně spolupráce nebyla v posledních letech aktivní.

„Budeme vždy podporovat běloruské občany, jejich lidská práva a svobodu projevu. Je pro nás nepředstavitelné, aby v 21. stolení docházelo k porušování základních lidských svobod a práv a vždy se budeme vymezovat vůči násilí páchanému na běloruských občanech,“ vysvětluje hejtmanka Petra Pecková. 

Ukončení spolupráce s Grodenskou oblastí je podle krajských zastupitelům aktem vůči nedemokratickému režimu, nikoli vůči běloruským občanům, jimž je Středočeský kraj připraven pomoci. Kraj je ochoten spolupráci opět navázat, až bude v Bělorusku nastolen demokratický režim, podporující běloruskou veřejnost a občanskou společnost.