V noci ze 7. na 8. října téhož roku pak v rámci mohutného zátahu zatklo gestapo všechny sokolské představitele z ústředí, žup i větších jednot, které poté mučilo, věznilo a také deportovalo do koncentračních táborů. V nich bylo během okupace zahynulo celkem 3 387 sokolů. Během zmiňovaného zátahu, tedy Akce Sokol, bylo zatčeno také pět činovníků Sokolské župy Budečské včetně tehdejšího župního starosty, všichni zahynuli během února a března 1942… a následovali další. Památku celkem třiatřiceti sokolů z Kladna a okolí, kteří položili život v boji za národní nezávislost a demokracii, uctili nyní zástupci Sokola a dalších různých organizací položením věnců k Tyršovu pomníku na Sletišti.