Ve hře je přitom hodně, jestliže se obce s krajem nedohodnou, organizátor středočeské dopravy je připraven na dosud bezprecedentní krok. „Obcím, které nebudou ani po osobních jednáních akceptovat nastavení nových standardů, bude omezena dopravní obslužnost zrušením a omezením spojů na úroveň minimálního rozsahu. V praxi to bude znamenat například to, že část autobusů jedoucí obcí, která Standarty neakceptuje, v této obci prostě nezastaví,“ řekl mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje Oldřich Buchetka. Jen pro Kladensko vypočítal kraj participaci na 31 milionů korun oproti dosavadním šesti milionům korun. Největší částku, a to zhruba 15 milionů korun, by mělo platit samotné Kladno, zbytek okolní obce a města. 

Ani jeden z oslovených starostů přitom nehodlá na jednostranný požadavek kraje přistoupit. „Kraji jsme poslali už dva dopisy, v nichž jsme oznámili, že to pro nás není přijatelné. Chceme především jasně vysvětlit, na základě čeho dospěli k jednolivým částkám. Na naši obec je přitom dopad největší, měli bychom platit přes 670 tisíc korun ročně, náš běžný rozpočet je přitom zhruba patnáct milionů korun,“ potvrdil starosta Družce Zdeněk Kofent. Svůj postoj konzultoval i se svými kolegy v dalších obcích. 

Odmítavý je rovněž postoj kladenské radnice. „Aktuálně situaci analyzujeme, více nyní nemohu říct,“ oficiálně sdělila její mluvčí Lenka Růžková. Kvůli požadavku kraje nyní připravuje Kladno zvláštní tiskovou konferenci. Už nyní tamní radnice ročně vynakládá desítky milionů korun za systém městské hromadné dopravy. Výrazné částky v kontextu jejich rozpočtu ale mají zaplatit i další města a obce, například Slaný 1,7 milionu korun, Uhhošť 2,86 milionu korun nebo Braškov 291 tisíc korun. 

Vlastní autobusy jako krajní řešení 

Kraj i obce se shodnou pouze na jediném, stávající systém před lety krajem nastaveného systému dopravní osblužnosti je finančně dlouhodobě neudržitelný. „Kraj v podstatě vyšel dopravcům vstříc. My do systému nevidíme, ani do účetnictví jednotlivých firem. Proto by mělo být na kraji, aby systém financoval, kontroloval a sháněl na něj i případné dotace. Přeci není možné z peněz, které jako obec spravujeme pro naše občany dát půl milionu korun na autobusy, které navíc nevyužívají zdaleka všichni,“ řekl dokeský starosta Stanislav Machulka. I on spolu s dalšími starosty připravuje odmítavé stanovisko adresované kraji. Mluvčí Středočeské integrované dopravy je jiného názoru: „Obce v okresu Kladno se dnes podílejí na příspěvcích na dopravu pouze šesti miliony z celkových 260 v kraji, tedy jen něco přes 2 procenta!“ 

Smlouvy s jednotlivými obcemi chce kraj podepsat na podzim. Čas na možné hledání kompromisu je proto velmi krátký. „Už před pár lety jsme vážně uvažovali spolu okolními obcemi o nákupu autobusu a jeho společném provozování,“ naznačuje možné řešení v případě neshody s krajem Stanislav Machulka. Stejně hovoří i jeho družecký kolega, který už fotografii takového autobusu na kraj zaslal. „Bylo to trochu v nadsázce, situace ale rozhodně není jednoduchá a bude třeba jednat,“ uzavřel Zdeněk Kofent.