Na posledním zastupitelstvu jste přirovnal důsledky vládních škrtů pro příjmy města k utrženému schodišti. Mohl byste tento příměr vysvětlit?
Základním zdrojem financování provozu a rozvoje měst a obcí je rozpočtové určení daní (RUD), tedy systém, který zajišťuje stabilní zdroj jejich příjmů. Mezi další důležité daně patří daň z nemovitosti a hazardu, kam patří nejen herny a kasina, ale i veškeré sázkové hry, losy a podobně. Tyto příjmy pravidelně stoupají, někdy více a někdy méně, s výjimkou roku 2020, kdy udeřila pandemie. V průměru šly ovšem příjmy Kladna nahoru každý rok o téměř 11,5 procenta. Pro ilustraci, zatímco v roce 2015 mělo naše město z uvedených daní příjem do pokladny 827 milionů korun, vloni už to bylo 1,63 miliardy. Je to jako když každý rok stoupáte po schodech. Jenže letos to schodiště nepokračuje vzhůru, ale utrhlo se. A propad je to v absolutních číslech dokonce třikrát větší, než za covidu, kdy šlo o objektivní skutečnost, byl lockdown, ekonomika nefungovala a ani normálně fungovat nemohla. Takže se v tomto ohledu nebojím říct, že současná vláda je horší než virus, konkrétně covid-19.

Ten pomyslný utržený schod má tedy podle vašeho i primátorova dřívějšího vyjádření hodnotu 300 milionů? To je ta suma, o kterou konkrétně Kladno letos přišlo?
Přesně tak, to jsou čísla a ta se nedají ohnout. Dva plus dva budou vždycky čtyři… Kdyby vláda nezasáhla se svými balíčky a férově jsme počítali průměrný růst příjmů za téměř celé poslední desetiletí, měli bychom teď příjem od státu včetně daně z nemovitosti 1,8 miliardy. Jenže máme pouze 1,5 miliardy. A v tom je jednoduše vidět těch chybějících 300 milionů korun, o kterých tady mluvíme. Jde o zásadní propad. A nezapomínejte, jak díky cenám energií, pohonných hmot a rekordní inflaci vzrostly ceny úplně všeho, což se promítá do provozních i investičních výdajů. Když to zjednoduším, že je všechno dražší pociťují města zrovna tak, jako lidé a rodiny.

Město na posledním zastupitelstvu oznámilo záměr prodat stávajícím nájemníkům na 150 bytů na Ostrovci. Jde o jedno z opatření, jak v městském rozpočtu nahradit výpadek?
Prodej těchto bytů, o které navíc nájemníci sami projevují zájem, nám umožní vrátit to zmíněné utržené schodiště do původní polohy a jednorázově sanovat 300milionový propad, který způsobil vládní balíček. Během dvou let bychom se měli vrátit na původní rostoucí trajektorii, protože příjmy dál zase meziročně porostou. 

Takže dalšího vládního zásahu a razantního propadu příjmů se už neobáváte?
Poprvé od roku 1989 vláda takto negativním směrem zasáhla do financování měst. Prostě městům bezprecedentně sebrala peníze. Nepředpokládám, že by obdobnou hrůzu nějaká další zopakovala. Navíc si osobně nemyslím, že v tomto složení bude pokračovat. V každém případě máme nejhorší vládu od revoluce. Na tom se shodují snad všichni ekonomové.

Zatím jste hovořil o příjmech závislých na státu, jaké další příjmy má město?
Samozřejmě máme i vlastní příjmy a o těch jsme nikdy neříkali, že nám poklesly. Ale jsou nesrovnatelně menší, než ty, o kterých jsme se dosud bavili. Jak jsem uvedl, prodej části bytového fondu nám pomůže sanovat výpadek, který způsobila vláda. Bohužel nezbylo než přistoupit k návratu poplatku za komunální odpad, který jsme jako jedno z mála měst vloni odpustili, lehce jsme navýšili nájemné v městských bytech, které ale nadále zůstává oproti tržním cenám zdaleka nejvýhodnější. Velmi pozitivní zprávou je, že jsme dokázali udržet všechny další městské poplatky včetně jízdného MHD i cen tepla, kde došlo spíše jen ke kosmetickým úpravám. 

Přikročilo město i k nějakým vlastním úsporám?
Samozřejmě. Vrátím se k sestavování rozpočtu. Na začátku vždy přijdou vedoucí jednotlivých odborů magistrátu a dávají své požadavky. Ty jsou zpravidla zhruba o 200 milionů vyšší, než jsou reálné možnosti. Vždycky se nám to podaří vybalancovat. Letos předložili své požadavky, vycházející z aktuálních provozních výdajů, a tentokrát byly vyšší o zhruba 750 milionů než předpokládané příjmy! Ale i toto číslo se nám podařilo postupně eliminovat díky některým škrtům i vlastním úsporným opatřením včetně auditů v městských společnostech. U rozpočtu jsme se letos zapotili nejvíc, co pamatuji, a to už jsem jich „pár“ připravoval. I přes všechny klacky, které nám vláda hodila pod nohy, se nám to podařilo a dokázali jsme na investice do rozvoje města najít bezmála půl miliardy bez toho, abychom Kladeňákům zásadně sahali do peněženek.