S novinkou pro všechny návštěvníky bez rozdílu věku nebo třeba znalosti výtvarného umění přichází Lidická sbírka výtvarného umění. Až dosud mohli příchozí navštívit stálou sbírku a její výstavu Remember Lidice sami či v doprovodu lektora. „Nyní zavádíme každou první středu komentované prohlídky s kurátorem. Stačí přijít krátce před zavírací dobou, v 15.45,“ říká ...

… kurátorka stálé sbírky Petra Samberg Vargová. Sama přiznává, že takové prohlídky nejsou zajímavé pouze pro návštěvníky. Současně nabízejí pro kurátorku zajímavý pohled na umění, jeho vnímání, což může pomoci v organizaci dalších výstav. 

„Budu nejen odpovídat na otázky, ale současně představím, co všechno máme ve sbírce, jejím depozitáři. Připravené jsou ale i další překvapení, která bych nerada dopředu prozrazovala,“ doplňuje Petra Samberg Vargová. Pokud by někdo nestihl dorazit už tuto středu a zažít tak výtvarnou sbírku po zavírací době, může dorazit opět za měsíc. Navíc i opakovaně, neboť samotnou výstavu pracovníci Památníku Lidice obměňují vždy jednou za půl roku. 

Lidická sbírka vznikla ve Velké Británii, bylo to hnutí Lidice Shall Live (Lidice budou žít), k němu se poté připojovaly spolky, hnutí i jednotlivci z dalších států. Hnutí Lidice Shall Live založil britský lékař a politik sir Barnett Stross (1899–1967), jenž pro Lidice nezištně vykonal řadu významných činů.

Stross připravil ke dvacátému pátému výročí lidické tragédie široce mířenou výzvu, na niž měli reagovat umělci darováním svého díla. Sbírka vděčí za mnohé berlínskému galeristovi René Blockovi. V roce 1967 v reakci na Strossovu výzvu zorganizoval Hommage à Lidice, výstavu 21 umělců, aby připomenul zničení české vesnice nacisty v roce 1942. O tři desetiletí později přivezl další soubor, 31 uměleckých děl, tentokrát pocházejících již ze sjednoceného Německa. Nazval jej Pro Lidice. V roce 2017 byly tyto dva soubory prezentovány společně s novou donací Remember Lidice, tentokrát 44 děl světových umělců – opět shromážděných a darovaných René Blockem.