Druhá etapa revitalizace hlavní třídy, která začala už v březnu, navazuje na loňské práce v úseku od náměstí Svobody po Tyršovu ulici. Tentokrát dělníci pracují na úseku od zmiňované Tyršovky směrem dolů až k ulici Ivana Olbrachta, tedy až k hornímu rohu náměstí Starosty Pavla. Přesto se však lidé nemusí hlavní třídě vyhýbat, celá ulice T. G. Masaryka je průchozí, protože práce probíhají vždy jen na jedné polovině ulice. Zároveň jsou zajištěny přístupy do všech obchodů a ostatních budov. „Stavební práce jdou podle plánu a harmonogramu a stavebníci postupují de facto po čtvrtinách, aby byl co nejvíce zachována přístupnost do obchodů. Aktuálně se pracuje na první polovině levého úseku, z pohledu shora, mezi Tyršovou ulicí a Floriánským náměstím,“ uvedl pro Kladenský měsíc mluvčí radnice Vít Heral.

Kromě nových žulových kostek se veřejnost může těšit také na nový mobiliář ulice, tedy lavičky, koše nebo třeba také stojany na kola. V projektu nechybí nové veřejné osvětlení a instalace bezpečnostních kamer městské policie. Jejich počet by se měl ze stávajících dvou zvýšit na šest. Podle mluvčího Herala přibyde také zeleň: „Nově budou na pěší zóně více než dvě desítky stromů.“

Ani druhou etapou však práce neskončí. Na rok 2024 je naplánována třetí etapa revitalizace, která se bude týkat pokračování až k Poštovnímu náměstí. „Původně měla nová pěší zóna navazovat na zmodernizované autobusové nádraží a začínat jsme chtěli v jeho blízkosti, tedy odspodu od Poštovního náměstí. Bohužel vedení města z let 2018 až 2020 dokázalo pro projekt autobusáku nepochopitelně „zařídit“ pouze propadnutí územního rozhodnutí, stavebního povolení i stamilionové dotace. Modernizace nádraží se tedy nekonala, nové podzemní parkování nevzniklo a možnost vybudování krásné části města raději shodilo do koše, protože chtělo ušetřit. I přesto jsme se rozhodli dostát našim slibům a pěší zónu rekonstruujeme, protože jde o srdce města a chceme jí vrátit život. Její stav byl ostudný,“ má jasno kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Město Kladno počítá také s dalšími projekty, které na rekonstrukci hlavní třídy navazují. Jedná se například o kompletní předělání náměstí Svobody nebo rekonstrukci kina Oko. „Dění na pěší zóně by v budoucnu měla oživit třeba i zrekonstruovaná budova bývalého kina Oko, které by se podle vypracované studie měl navrátit účel, k němuž byla před zhruba sto lety postavena. Tímto účelem je konání kulturních akcí ve společenském sálu a ubytování v bytech. Studie pracuje se třemi základními funkcemi rekonstruovaného objektu - bytový dům, kavárna a společenský sál,“ doplnil mluvčí Vít Heral.