Radní ovšem podpořili i Hasičský záchranný sbor. Tři miliony korun jsou určeny na pořízení velitelských a užitkových automobilů, a rovněž osobních služebních automobilů pro příslušníky zajišťující výkon státního požárního dozoru. „Nejen nedávná covidová doba nám ukázala nepostradatelnou a neocenitelnou službu, kterou nám zajišťují příslušníci hasičských sborů. Naši podporu si rozhodně zaslouží“ uvedla hejtmanka Pecková.

Automobily budou určeny pro zásahovou činnost řídících důstojníků HZS kraje v operačním řízení a pro zajištění organizačního řízení stanic HZS kraje. Hasiči je navíc použijí pro přepravu technických prostředků, sorbentů, jímacích nádob čerpadel na nebezpečné látky apod. Uplatnění naleznou i při živelních pohromách například k transportu stravy, vody a materiálu, který je nutný k zajištění nouzového přežití obyvatelstva. Oba dary musí po středočeských radních ještě schválit zastupitelé na své zasedání 25. října.