S ohledem na rozsáhlý projekt modernizace železniční trati, jehož investorem je státní organizace Správa železnic, se také ve vazbě na stav objektu uvažuje nad novou podobou staré výpravní budovy na kladenském nádraží. Město Kladno nebude za každou cenu trvat na jejím zachování ve stávajícím stavu a rozsahu. Diskutuje se o novém, moderním a funkčním řešení, které může přinést i značné provozní úspory. Podmínkou města by v tomto případě ovšem byla co nejvyšší architektonická kvalita optimálně vzešlá z architektonické soutěže.