V okolí nemocnice (v ulici Vančurova v úseku ČSA – Zdeňka Petříka a ulici K nemocnici v úseku Vančurova – Ke Stadionu) město přikročí k opravě a zhotovení nového povrchu poté, co zde vodárny provedou obnovu vodovodu a kanalizace. „Celkový časový odhad prací je zhruba 4 měsíce s předběžným zahájením v průběhu června. Vzhledem k tomu, že se jedná o přilehlé ulice k Oblastní nemocnici Kladno, jsme a budeme ohledně realizace v kontaktu s jejími zástupci,“ uvedl Vít Heral.

S ohledem na harmonogram prací souvisejících se stavbou modernizace železniční trati v ulici M. Horákové u nádraží město dokončí rekonstrukci poslední části ulice Americká (úsek Švýcarská – Holandská). Tato rekonstrukce má ve stejném duchu navázat na loňské opravy. Hotový tak bude celý úsek od Kokosu na Sítné až po budoucí Globus v Kročehlavech. K realizaci by mělo dojít v průběhu prázdnin.

Chystá se také výstavba kruhového objezdu na křížení ulic Arménská X Pražská. Součástí tohoto projektu je přeložka zařízení vysokotlakého plynu. „Stavbu chceme zahájit co nejdříve, ale nejprve musíme získat kladná vyjádření všech účastníků a orgánu státní správy,“ vysvětluje Heral. Stávající povrch z žulových kostek bude nahrazen asfaltovým povrchem v ulici Zádušní (tedy přilehlá ulice Stodoly, zámku a zahrady) v úseku od Havířské až po náměstí Starosty Pavla. Zároveň zde dojde k úpravě prostranství a parkovacího stání naproti zámku.

V Kročehlavech město naváže na výstavbu nových parkovacích míst v ulici Wednesbury, letos v úseku Vitry – Ukrajinská. Vznikne zde 44 parkovacích stání. K úpravě prostranství dojde před Kolumbáriem. Vznikne podél něj pás zeleně se zhruba 15 novými stromy a dojde k zjednosměrnění části komunikace. Pokračovat budou opravy chodníků a silnic v lokalitě Habešovna, kde práce začaly vloni.  Opraven bude také třeba i chodník v ulici Smečenská, a to od Kačické až po konec města.