Správa železnic nevybuduje pouze novou elektrifikovanou trať. Součástí aktuálně soutěžené etapy Kladno – Kladno-Ostrovec bude rovněž vybudování záchytného parkoviště P+R u stanice Kladno s kapacitou téměř 300 míst.  Nový bude i železniční svršek a spodek, protihluková opatření a zejména nasazení moderních souprav podle správy železnic povedou ke snížení hluku v okolí trati a většímu komfortu ve vlaku. První etapu modernizace chce Správa železnic dokončit do roku 2024, plánované náklady jsou podle jejího vedení zastropovány částkou 4,020 miliardy Kč, která může být nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou. 

Právě soutěžená část modernizace trati na území Kladna se dotkne více než pětikilometrového úseku železnice, ale i nádraží Kladno,  Kladno-město a Ostrovec. Stanice Kladno bude modernizována a vzniknou zde nová nástupiště i bezbariérově přístupný podchod,“ říká ředitel Správy železnic. Interiér nádražní budovy po rekonstrukci bude bezpečnější a komfortní, nabídne více místa  cestující a  komerčních služeb.

Zastávka Kladno-město se posune k centru Kladna, v podstatě půjde o novou zastávku. Mimoúrovňový přístup na nástupiště bude z chodníků silničního nadjezdu, a to po schodištích a eskalátorech, bezbariérový přístup zajistí výtahy. Přímo u zastávky vnikne nový přestupní uzel na městskou dopravu. Ve stanici Kladno-Ostrovec vznikne nový podchod se schodištěm a bezbariérovým přístupem na nástupiště.

Při modernizaci trati stavaři navíc vybudují mimoúrovňová křížení, která nahradí dnešní přejezdy a napomohou plynulejší dopravě na silnici i na kolejích. „Dojde k odstranění železnice jako bariéry v území. Současně se zvýší traťová rychlost, což umožní zkrácení cestovního času. Namísto dnešních téměř 53 minut osobním vlakem bude cesta z Kladna na Masarykovo nádraží trvat méně než půl hodiny,“ doplnil Svoboda.