Kácením stromů, náletových dřevin a demolicí přebytečných objektů započaly práce na modernizaci železniční trati mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec. Trvat by měly přibližně dva roky. Přinesou mnohá omezení, ale také řešení řady letitých problémů.

Modernizovat se bude zhruba 5,3 kilometru kolejí, ty navíc nově povedou ve dvou stopách, což umožní zkrácení intervalu mezi jednotlivými spoji, které se nebudou muset vyhýbat ve stanicích. 

Kompletní rekonstrukcí projde stanice Kladno, včetně výpravní budovy. V rámci úprav kolejiště vzniknou dvě ostrovní a jedno mimoúrovňové vnější nástupiště. Přístup na ně bude řešen podchodem, jehož bezbariérovost zajistí kombinace schodišť, výtahů a eskalátorů. Podchod bude protažen pod přednádražním prostorem, včetně silnice v ulici Milady Horákové dále do parku směrem ke kročehlavskému sídlišti. Na druhé straně bude ústit v rozvojové ploše u lesa pod Kožovou horou, kde by v nadcházejících letech měl developer započít výstavbu nového sídliště. Součástí rekonstrukce bude i nové P+R parkoviště pro zhruba 270 automobilů, které značně odlehčí sousednímu obchodnímu domu Tesco a přilehlým komunikacím. 

Úsek z Kladna přes zastávku Kladno město až do Kladna-Ostrovce se zdvoukolejní. Zastávka Kladno město se díky přesunutí autobusových zastávek na mostní konstrukci stane přestupním terminálem z vlaku na městské i příměstské autobusy a naopak. Přímý přestup z mostu na nástupiště umožní schodiště, eskalátory a výtahy. Na Ostrovci bude stržena stará nádražní budova, která ustoupí modernímu řešení, včetně nástupišť snadno přístupných z obou stran díky podchodu. 

Trať v kladenské zástavbě kříží několik silnic, přičemž ulice Petra Bezruče patří ve městě k nejfrekventovanějším. Proto bude zdejší železniční přejezd zrušen a po přeložce silnice v ulici Sportovců a přivaděče z Velké Dobré nahrazen opodál vzniknuvším podjezdem v ulici Jateční. Nová příjezdová komunikace do města vyústí na velké okružní křižovatce u sportovního gymnázia.

Nahrazen podjezdem bude také stávající přejezd čtyř kolejí ve Wolkerově ulici, kde se zejména v dopravní špičce často tvořily zácpy. Další železniční přejezdy projdou modernizací zabezpečovacího zařízení a myslelo se i na chodce – například rizikový pohyb po kolejích mezi halou BIOS a Sletištěm vyřeší podchod pod tratí i silnicí, který bude ústit přímo do areálu městského stadionu. Celá trať bude elektrifikovaná, a tak moderní příměstské vlaky budou v jezdit z centra Prahy až do Kladna-Ostrovce. 

V souvislosti s rozsáhlými pracemi nevyhnutelně přijdou i dopravní omezení. Největší nápor dopravu ve městě čeká od 1. července, kdy zároveň začne vlaková výluka mezi dotyčnými stanicemi. Provoz mezi Kladnem a Prahou zůstane zachován. Vlaky však budou končit v Dejvicích, protože v hlavním městě souběžně započaly práce na rekonstrukci trati od nádraží Praha-Bubny přes Výstaviště a Stromovku právě do Dejvic. 

Jde o zásadní a rozsáhlý stavební projekt, který nedělá město, ale Správa železnic se zhotovitelem Eurovia železniční stavby. Nicméně vzájemná úzká spolupráce je nezbytná, protože modernizace trati přináší související zásahy do infrastruktury. Pravidelně proto na magistrátu probíhají koordinační schůzky mezi zástupci železniční stavby a města, aby vše proběhlo hladce,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf a poprosil Kladeňáky o trpělivost při dopravních omezeních. „Po dokončení půjde vlaková doprava celkově nahoru a bude využívána více, než je tomu teď. Navíc bude mít i další výše zmíněné přínosy,“ doplnil primátor.

 

První dopravní omezení už řidiči pocítili

První omezení začalo pro řidiče už v pondělí 20. března, a to jednosměrný provoz v ulici Sportovců. Nově se zde jezdí pouze ve směru od ulice Petra Bezruče (od zimního stadionu) a směrem z Velké Dobré k městskému stadionu Sletiště. Opačným směrem, tedy z ulice Sportovců na Velkou Dobrou, řidiči neodbočí. Po celou dobu této úpravy provozu bude možné využívat přilehlé parkoviště u Sletiště, kde část parkovacích kapacit zabere stavební firma, jako zařízení staveniště. Tato etapa bude trvat přibližně do začátku září tohoto roku.

Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude v tomto období vedena z ulice Doberská po silnici III/2384 na Velkou Dobrou a dále pak po silnici III/2385 zpět na Kladno do ulice Petra Bezruče.

Od 20. března do 30. listopadu platí také úplná uzavírka v části ulice Závišova na Ostrovci. Průjezd je možný pouze pro vozidla zhotovitele. Nejen nákladní auta jsou vedena trasou z ulice Antonína Škváry až na kruhový objezd u COOPu v Braunově ulici. Rezidenti zde mají možnost průjezdu a parkování po pravé straně vozovky. Oblíbená lávka, vedoucí přes koleje u zastávky Kladno-Ostrovec do Podprůhonu, bude demontována a provizorně pěší propojení povede o několik metrů vedle. 

Na začátku prázdnin se řidiči a chodci musí připravit na různá omezení v okolí stanice Kladno město (uzavírka příjezdu k Bille z ulice Vítězná), v ulici Wolkerova (uzavírka přejezdu) a Františka Kloze (uzavřený chodník).

Informace o konkrétních dopravních omezeních a uzavírkách na území města Kladna budou průběžně zveřejňovány a upřesňovány na stránkách města, a to v sekci Doprava a uzavírky komunikací

Další podrobnosti najdete také na webu zhotovitele, souhrnné informace o samotném projektu modernizace trati naleznete na stránkách Správy železnic