Předpokládáme, že by mělo být dokončené do čtyř měsíců a stavbu zahájíme letos na podzim,“ potvrdila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková. Současně uvedla, že v centru města bude nové veřejné osvětlení a stávající rozbitý povrch nahradí žulová dlažba, která bude rovná a s vyplněnými spárami, což ocení zejména ženy a jejich podpatky. 

Na první etapu rekonstrukce hlavní třídy by měla navázat rekonstrukce náměstí  Svobody, které je z velké části za hranou své životnosti. Na obnovu čekají stromy, dlažba nebo veřejné záchodky. „Prostor je nevhodně řešený, jsou v něm například husté keře, které vedou k pocitu nižší bezpečnosti. Řada stromů na náměstí je v kritickém zdravotním stavu a bude nutné je bohužel vykácet. I z tohoto důvodu je třeba přistoupit k náměstí s komplexním pohledem a jako k příležitosti k celkové proměně,“ připomněl radní pro rozvoj Ondřej Rys. V letošním roce kladenská radnice připraví kompletní projekt, jeho realizaci má naplánovanou na  příští rok.