Pokud zastupitelé zavedení této vyhlášky schválí, budou moci občané Kladna odpalovat rachejtle a jinou zábavní pyrotechniku jen po dobu silvestrovských oslav, které se konají vždy 31. prosince od 16 hodin do 1. ledna do 2 hodin. Výjimku by mohli dostat pořadatelé různých akcí, kteří si třicet dní před konáním akce řádně podají žádost. To zákaz vypouštění lampionů štěstí by platil bez výjimky po celý rok. „Na Radě města jsme schválili návrh vyhlášky, o které se domnívám, že bude ohleduplná nejen ke Kladeňákům, ale i přírodě a všem zvířatům. Regulace používání zábavní pyrotechniky občany, vyjma časového rozmezí o silvestrovských oslavách, přispěje ke zlepšení bezpečnosti i pohody obyvatel Kladna,“ vysvětlil pro Kladenský měsíc primátor města Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno).

Podobné omezení již funguje v některých okolních městech. Třeba Beroun od roku 2019 užívání zábavní pyrotechniky reguluje vyhláškou k zabezpečení pořádku. „Používání zábavné pyrotechniky je zakázáno v době nočního klidu. Tento zákaz se nevztahuje na noc z 31. prosince na 1 . ledna,“ stojí ve vyhlášce. To v Příbrami je odpalování zábavní pyrotechniky zakázáno po celý rok podobně, jako tomu má být v Kladně. Výjimku zde tvoří jen několik dní v roce. Jedná se o 1. ledna, 30. dubna, 3. prosince, 5. prosince, 31. prosince. Naopak v Rakovníku podle mluvčí tamní radnice Kateřiny Hradilové žádná vyhláška, která by omezovala užívání pyrotechniky, není a ani o jejím zavedení vedení města nepřemýšlí. To samé platí také v Mělníku. „Mělník zatím nic podobného nechystá,“ uvedla mluvčí města Mělník Alena Matějčková.

Vyhlášku na regulaci zábavní pyrotechniky nemají ani ve Slaném. Zde město uplatňuje pouze obecně závaznou vyhlášku o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Pořadatel je podle ní povinen oznámit, označit druh podniku, dobu a místo konání včetně údajů o jeho ukončení, a informaci, zda a v kolik hodin bude součástí akce ohňostroj.

„Dále se město řídí Metodickým doporučením k činnostem vydaným Ministerstvem vnitra ČR, zejména bodem 6.2.2, který se týká používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích. S ohledem na judikaturu Ústavního soudu je prodej a používání pyrotechnických předmětů již důkladně upraven zákonem a obce nemohou zakázat používání zábavní pyrotechniky na celém území obce a po celý kalendářní rok,“ uvedl místostarosta města Slaného Pavel Rubík, který zároveň dodal: „Město Slaný dosud neřešilo závažnější problémy spojené s užíváním zábavní pyrotechniky na veřejném prostranství. S ohledem na výše uvedené vedení města o zavedení vyhlášky na regulaci zábavní pyrotechniky neuvažuje.“