… případné sanaci poruch konstrukčních nestmelených vrstev, a následné pokládce nových asfaltových vrstev komunikace,“ doplnil Buček. Stavební firmy seřízne nezpevněné krajnice a a následně je dosype asfaltovým recyklátem.

Projekt za bezmála 40 milionů korun počítá i s tím, že po odvodnění budou pročištěny příkopy a případně reprofilovány, pročištěny budou i všechny trubní propustky. Podél komunikace silničáři odstraní vybraná stávající ocelová svodidla, která budou nahrazena novými s úrovní zadržení H1. Obnoveno bude vodorovné i svislé dopravní značení. „S ohledem na intenzitu provozu budou upravena problematická místa přechodů pro chodce za účelem zvýšení bezpečnosti peších účastníků silničního provozu,“ připomněl Buček.

 

Od 1.11. 2021 do 21.11.2021 pak ŘSD spustí druhou fázi s uzavírkou nájezdové větve na D7 směr Praha se stejným režimem vedení dopravy na silnici I/61. Zbytek plánované opravy dokončí po zimní technologické přestávce v roce 2022.