Co jste si říkal, když jste dostal do správy všechny středočeské silnice? 

Určitě to, že je to jedno z nejsložitějších témat. Kraj má ze všech krajů nejvíce komunikací ve své správě, konkrétně je to 8 625 kilometrů silnic druhé a třetí třídy. S tím, jak jsou udržované, respektive neudržované, máme všichni své zkušenosti. 

Kolik vy osobně jste za poslední dobu projel středočeských silnic? 

Jen loni jsem na kole projel 1 111 kilometrů. Letos pokračuju na kole, ale navíc se co nejvíce je to možné snažím účastnit kontrolních dnů na stavbách. Důležité je, aby stavební firmy věděly, že nám záleží na tom, jakou a jak kvalitní práci odvádějí. 

Při příchodu nové krajské rady jste slíbili, že zmapujete všechny komunikace v kraji, kdy se tak stane? 

Kompletní pasport právě dokončujeme, hotový by měl být ještě v květnu. Už v tomto měsíci bychom proto měli mít kompletní data o tom, jak vypadají jednotlivé silnice druhé a třetí třídy. Na základě toho se bude rodit konkrétní seznam investic, oprav. Je jasné, že řada silnic potřebuje zásah okamžitě. Nemáme ale kouzelný prsten, abychom to zvládli hned. 

Podle čeho určíte pořadí silnic pro opravy? Pomohou maily, cedule u silnic? 

To už zde bylo a nepomohlo by to. Vytváříme objektivní pořadí podle potřebnosti, frekvence dopravy na daných silnicích. Dali jsme proto dohromady soubor kritérií, vycházeli jsme z toho, co jako důležité považuje Státní fond dopravní infrastruktury. Právě na něm jsme z podstatné míry závislí při největších investicích. 

Chcete zavést spravedlivé hodnocení a prioritizaci oprav, na čem je ale konkrétně založeno? 

Jedním ze základních kritérií je stav silnice. Jinými slovy, čím horší je, tím více potřebuje zásah. Další je zátěž, počet lidí, kteří jsou na silnici závislí. Stejně důležité je, zda se jedná o jedinou přístupovou cestu. To platí zejména pro mosty, pro něž máme samostatný soubor kritérií. Všechna pravidla samozřejmě schválilo zastupitelstvo. 

Jestliže hovoříte o mostech. Na Kladensku je dobrý příklad toho, kdy se ne vždy vše podaří. Most mezi Velkou Dobrou a Doksy měl být už dlouho otevřený, kvůli špatnému projektu se ale rekonstrukce protáhla. Dá se tomu zabránit? 

Nemůžu slibovat nesplnitelné. I projektant se může splést, a není to nic milého. Nejvíce tím totiž potrestá nás, kraj, jako investora. V tomto konkrétním případě se ukázalo, že mostní pilíře byly založené na neúnosném podloží. Bylo tedy nutné změnit projekt. Je třeba ale připomenout, že tato konkrétní stavba je součástí velkého projektu rekonstrukce staré Karlovarské silnice za více než 259 milionů korun. Letos na podzim bychom celý úsek chtěli otevřít. 

Připravuje kraj i nějakou investici přímo v Kladně? 

Ano. Ještě letos to bude zejména oprava mostu přes Huťskou ulici v centru Kladna. Jedná se o velmi vytíženou dopravní tepnu, nebude to proto vůbec jednoduché z hlediska koordinace a nutných omezení. 

Je to jediný projekt na Kladensku? 

Důležitý je projekt, který je ve spolupráci se státem. Tím je kapacitní propojka mezi dálnicí D6 a D7, jinými slovy obchvat Velkého Přítočna směrem k Buštěhradu. Od Buštěhradu, opět ve spolupráci se státem, chceme dobudovat obchvat přes areál bývalé Poldi. 

Tím jsme se dostali do okolí Kladna, na co se zde mohou motoristé těšit? 

V těchto dnech dokončujeme rekonstrukci kruhové křižovatky ve Slaném, což zkomplikovalo život nejen tamním obyvatelům. Bohužel se termín sešel s opravou povrchů na D7, o čemž jsme ovšem neměli žádnou informaci. 

Právě sladění vašich investic s ostatními institucemi jako je ŘSD nebo místní samosprávy, jste slibovali ve svém programovém prohlášení… 

Ve Slaném došlo k souběhu několika faktorů. Jednak povrch D7 byl opravdu velmi špatný, navíc firma musela přerušit kvůli kovidu svou práci. Na druhou stranu, a děje se tak od loňska, jsme dali dohromady koordinační porady. Stále ale platí, že pokud chceme realizovat větší investiční akce, znamená to větší zátěž nejen na motoristy. Osobně budu upřednostňovat to, aby se silnice opravovaly. Chci se vyhnout tomu, že by například změna ekonomické situace státu znamenala, že se nebudou opravy realizovat. 

Pokud hovoříme o velkých projektech, čeká nás v nebližší době takový? 

Ano. Zcela zásadní a stěžejní je propojení dálnic D7 a D8. Hovoříme o investici přesahující šest miliard korun. Příprava je spojená s řadou problémů, nicméně projektujeme. Je to jediná možnost, jak ulevit naprosto neúnosné zátěži v Kralupech nad Vltavou a tamnímu jedinému mostu. Naším cílem je vybudování kapacitní komunikace, což by znamenalo i lepší dopravní spojení pro Velké Přílepy v podobě tamního obchvatu. 

Plány jsou jedna věc, druhá je dostatek financí. Kolik peněz je v krajském rozpočtu na opravy a budování komunikací? 

V krajském rozpočtu částka přesahuje pět miliard korun, významnou část z toho představují evropské dotace a finance ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Bez této pomoci bychom velké investice vůbec realizovat nemohli. 

Slibovali jste, že ročně připravíte desítku zásadních projektů, podaří se to? 

Letos nejenže toto číslo naplníme, ale i ho přesáhneme. Právě dokončujeme 30 velkých staveb a stejný počet nově začínáme. Pracujeme na přípravě dalších projektů. Cílem je ale připravit právě tolik investic, kolik jsme schopni realizovat, aby se nestalo, že nám zestárnou někde v šuplíku. 

Plány máte jistě ambiciózní, jste ale současně starosta, náměstek hejtmanky a poslanec. Navíc se blíží parlamentní volby. Zůstanete věrný obci, kraji nebo sněmovně? 

Samozřejmě, že spojit všechno není jednouché. Už ale jen z předešlého je, doufám, vidět, co odvádím pro kraj, co dělám pro svou obec. Je to hodně náročné. Nejsem ale schopný nyní odpovědět na to, jak dopadnou sněmovní volby. Bylo by to nafoukané. 

Dotaz spíše směřoval k tomu, že nyní na něčem pracujete a na podzim by vás vystřídal někdo jiný, což by mohlo znamenat restart projektů a začátek takřka od nuly. 

Myslím, že se podařilo nastavit fungování Krajské správy údržby silnic v čele s novým ředitelem, vzešlým z výběrového řízení. Měl by znamenat kontinuitu i v případě, že by se politická situace změnila. Z vlastní obce vím, jak je důležité, aby se věci neměnily kompletně se změnou politické garnitury, navazovalo se na dobré, co se v minulosti podařilo. Nepatřím mezi ty, kteří říkají, že vše předtím bylo špatně. Pevně věřím, že kroky, které nyní realizuji, jsou natolik dobré, že nebude důvod je přehodnocovat a zpochybňovat.