Část podchodu, který byl v této etapě vybudován, nemůže být prozatím pro veřejnost zprovozněn, jelikož dokončení proběhne v další etapě. Do 31. července budou cestující využívat provizorní přechod na nové nástupiště, ke kterému se dostanou prostorem, kde jsou umístěny provizorní kasy dopravců a sociální zařízení.

"Tento rok budou probíhat práce i na traťovém úseku, kde v současné době hlavně pracujeme na mostních objektech, přeložkách inženýrských sítí a např. nové komunikaci budoucího podjezdu ulice Bezručova. V jarních měsících začnou probíhat práce na železničním spodku, budoucích nástupištích v zastávce Kladno – město a železniční stanici Kladno – Ostrovec. V této době už začne dostávat konkrétní obrysy i budoucí přestupní terminál v zastávce Kladno – město, kde se budují dvě nové lávky propojené se stávajícím silničním mostem ČSA a novými nástupišti. Součástí těchto objektů budou nové výtahy a eskalátory," uvedl ředitel stavby Tomáš Pechr, Společnost Kladno (EUROVIA CZ, Strabag Rail, Elektrizace železnic Praha).

Letos proto proběhnou významné uzavírky komunikací, které jsou potřeba pro dokončení stavebních postupů před plným zprovozněním nové tratě:

Uzavírka ulice Petra Bezruče - napojení nové komunikace na kruhový objezd v ulici Železničářů 2/2024 – 04/2024

Uzavírka ulice Železničářů a Jateční 12.2.2024 – 30.4.2024

Uzavírka přejezdu v ulici Fr. Kloze 11.1.2024 – 11.2.2024, 15.5.2024 – 19.6.2024