Připravujeme přeložku silnice I/61, která v délce 5,3 kilometrů odvede dopravu ze zastavěných aglomerací obcí Malé a Velké Přítočno a města Kladna. Nová silnice I/61 bude vedena nezastavěnou oblastí východně od uvedených obcí. Stavba bude začínat okružní křižovatkou na MUK 12 Unhošť dálnice D6 a zpět na stávající komunikaci I/61 se vrátí mezi Kladnem a Buštěhradem, kde bude napojena rovněž novou okružní křižovatkou,“ vysvětlil Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. Na kruhovou křižovatku bude napojen také východní kladenský přivaděč v délce 1,3 kilometru, který tvoří součást projektu. U Buštěhradu bude navazovat na plánovaný obchvat této obce.

ŘSD v únoru získalo novou dokumentaci EIA, kterou jsme předložilo k posouzení odboru životního prostředí Středočeského krajského úřadu. „Vydání stanoviska k dokumentaci předběžně očekáváme v 2. polovině tohoto roku. Souběžně pracujeme na konceptu projektové dokumentace ve stupni DÚR,“ doplnil Buček.  Jakmile bude mít ŘSD stanovisko odboru životního prostředí, zapracuje jeho připomínky do dokumentace pro územní rozhodnutí a připraví čistopis dokumentace. 

Pokud bude příprava stavby probíhat dle časových předpokladů, chce ŘSD stavbu zahájit v průběhu roku 2025.