Vedení města Kladna dalo zelenou novým kruhovým objezdům – na křižovatkách ulic Vodárenská, Milady Horákové a Jaroslava Kociána, na navazující křižovatce ulic Americká a Vodárenská a mezi výjezdem z Italské ulice od Kauflandu směrem k Lidlu. Práce by měly trvat do konce letních prázdnin. V případě křížení ulic u Kauflandu se vyřeší špatný stav a nutnost opravy místní vozovky a vodovodu, zvýší se propustnost a plynulost provozu a zmizí nutnost řidičů řadit se a přejíždět do průběžného jízdního pruhu v křižovatce ve směru od Vodárenské ulice. 

Rozsáhlá rekonstrukce křižovatek si žádá jejich úplnou uzávěru, a tím i dočasné snížení komfortu pro řidiče. „Tak to ale při velkých investičních akcích bývá,“ podotýká primátor Milan Volf a vysvětluje: „Kruhové objezdy budeme stavět současně, abychom dopravní omezení nekouskovali a zátěž nepřenášeli z jednoho místa na druhé. Pro rezidenty zajistíme i formou provizorních štěrkových komunikací na vybraných místech maximální možnou dopravní obslužnost lokality. Vzhledem k dočasnému zaslepení ulice Jaroslava Kociána jsme se navíc narychlo rozhodli přistoupit i k její rekonstrukci.

V návaznosti na kruhové objezdy se ulice Jaroslava Kociána částečně zúží do dvou pruhů, což umožní přesunutí veřejného osvětlení mimo chodníky, které budou naopak rozšířeny pro komfortnější užívání cyklistů a chodců. Dále zde město plánuje výsadbu zeleně, nová podélná stání a úpravu zálivů pro autobusovou dopravu. Ve směru na Sítnou se komunikace před světelnou křižovatkou opět roztáhne do čtyř pruhů.