Dříve je rozdělovala pouze hlavní silnice a roce 1949 byly obce sloučeny pod název Švermov. Malé město, čítající přes šest tisíc obyvatel, bylo pak o třicet let poději připojeno ke Kladnu. Sám autor přiznává, že se mu už do dějin Švermova nechtělo z důvodu malého časového odstupu, a proto publikace končí právě sloučením obou obcí. Kniha vyšla v nákladu 600 a byla téměř rozebrána hned při křtu na místním fotbalovém hřišti.